dijous, 22 de gener de 2009

"Bloc" o "blog" ?


Una de les primeres qüestions davant la qual m’he trobat a l’hora de posar en marxa aquest lloc web ha sigut la referida a la paraula que el designa: bloc. Perquè... és correcta la decisió del Termcat de normalitzar l’esmentat terme amb –c quan la majoria de llengües utilitzen blog?

Com a resposta a aquest tema recomane la lectura d’un article escrit per Gabriel Bibiloni (professor de la Universitat de les Illes Balears, dedicat a la sociolingüística i especialment als temes d'estandardització, codificació i interferència de llengües) on l’autor critica la tria del Termcat i defensa el principi d’universalitat en la terminologia científica i tècnica com a fil conductor a l’hora d’estandarditzar la nostra llengua.

Tot i que els arguments de Bibiloni semblen prou convincents, de moment no m’atrevisc a canviar la –c per la –g, sobretot perquè després d’haver fet un sondeig per la xarxa he vist que, tal i com afirma el Termcat, la forma bloc té força acceptació entre els usuaris d’aquest tipus de pàgines web.